eDisk - online digitální úschovna dat

Podmínky použití služeb eDisk.cz

Využívání služeb eDisk.cz pro neregistrované uživatele se řídí následujícími podmínkami:

 • Používání služby eDisk.cz je do odvolání bezplatné.
 • Data neregistravaných uživatelů jsou na serveru eDisk.cz uložena po dobu nejvýše 30 dnů od posledního stažení.
 • Maximální objem dat uložených v jedné relaci (souboru) nesmí přesáhnout 300 MB.
 • Na eDisk.cz je zakázáno ukládat nelegální software, seznamy kreditních karet a ostatní data, jejichž povaha je v rozporu s platnými zákony České republiky či dalších zúčastněných států. Provozovatel eDisk.cz, společnost eDisk s.r.o., si vyhrazuje právo takové soubory smazat a/nebo použít jako důkazní materiál v případném soudním sporu.
 • Provozovatel eDisk.cz, společnost eDisk s.r.o., nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou či vyzrazením informací v průběhu přenosu dat do/z eDisk.cz či po dobu jejich uskladnění na eDisk.cz.
 • Provozovatel eDisk.cz, společnost eDisk s.r.o., se zavazuje, že nepoužije zadané elektronické adresy uživatelů eDisk.cz jinak než pro zaslání upozornění na uložení zásilky, případně informací o uživatelském účtu. Adresy elektronické pošty nebudou použity k odesílání nevyžádaných dopisů, ani nebudou poskytnuty třetí straně.
 • Soubory mohou být indexovány kvůli vyhledávání.

Využívání služeb eDisk.cz pro uživatele programu "Můj eDisk na zkoušku" se řídí následujícími podmínkami:

 • Používání služby eDisk.cz je do odvolání bezplatné.
 • Data registrovaného uživatele programu "Můj eDisk na zkoušku" budou na serveru eDisk.cz uložena po dobu neomezeně dlouhou, pokud se uživatel přihlásí ke svému účtu alespoň jednou za dva měsíce. Pokud od posledního přihlášení k účtu uplyne doba delší než 2 měsíce (60 dní), budou veškeré soubory z účtu smazány.
 • Maximální objem dat uložených v jedné relaci (souboru) nesmí přesáhnout 300 MB.
 • Na eDisk.cz je zakázáno ukládat nelegální software, seznamy kreditních karet a ostatní data, jejichž povaha je v rozporu s platnými zákony České republiky či dalších zúčastněných států. Provozovatel eDisk.cz, společnost eDisk s.r.o., si vyhrazuje právo takové soubory smazat a/nebo použít jako důkazní materiál v případném soudním sporu.
 • Provozovatel eDisk.cz, společnost eDisk s.r.o., nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou či vyzrazením informací v průběhu přenosu dat do/z eDisk.cz či po dobu jejich uskladnění na eDisk.cz.
 • Provozovatel eDisk.cz, společnost eDisk s.r.o., se zavazuje, že nepoužije zadané elektronické adresy uživatelů eDisk.cz jinak než pro zaslání upozornění na uložení zásilky, případně informací o uživatelském účtu. Adresy elektronické pošty nebudou použity k odesílání nevyžádaných dopisů, ani nebudou poskytnuty třetí straně.
 • Jedné fyzické osobě je dovoleno na serverech eDisk.cz založení pouze jednoho bezplatného konta.
 • Soubory mohou být indexovány kvůli vyhledávání.

Využívání služeb eDisk.cz pro uživatele programu "Můj eDisk Naplno" se řídí následujícími podmínkami:

 • Data registrovaného uživatele programu "Můj eDisk Naplno" budou na serveru eDisk.cz uložena po dobu, na kterou bude vybraný program objednán.
 • Maximální objem dat uložených v jedné relaci zavisí na typu předplaceného programu (více v sekci Naše služby).
 • Na eDisk.cz je zakázáno ukládat nelegální software, seznamy kreditních karet a ostatní data, jejichž povaha je v rozporu s platnými zákony České republiky či dalších zúčastněných států. Provozovatel eDisk.cz, společnost eDisk s.r.o., si vyhrazuje právo takové soubory smazat a/nebo použít jako důkazní materiál v případném soudním sporu.
 • Provozovatel eDisk.cz, společnost eDisk s.r.o., nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou či vyzrazením informací v průběhu přenosu dat do/z eDisk.cz či po dobu jejich uskladnění na eDisk.cz.
 • Provozovatel eDisk.cz, společnost eDisk s.r.o., se zavazuje, že nepoužije zadané elektronické adresy uživatelů eDisk.cz jinak než pro zaslání upozornění na uložení zásilky, případně informací o uživatelském účtu. Adresy elektronické pošty nebudou použity k odesílání nevyžádaných dopisů, ani nebudou poskytnuty třetí straně.